Marka DRÄXLMAIER jest gwarantem innowacji i liderem na rynku motoryzacyjnym od ponad 60 lat. Każdego dnia ponad 75 000 pracowników w ponad 20 krajach na całym świecie projektuje i produkuje m. in. nowoczesne i ekskluzywne elementy wyposażenia wnętrz samochodowych i wiązki elektryczne. Naszymi Klientami są producenci samochodów z sektora Premium.

DRÄXLMAIER Group Jelenia Góra

Job ID:  13483
Location: 

Jelenia Gora, PL, 58-500

Work Type:  Pełny etat

Od ponad 60 lat współpracujemy z klientami z sektora Premium między innymi przy projektowaniu i produkcji wiązek elektrycznych oraz elementów wyposażenia wnętrz samochodowych.

Zatrudniamy łącznie 78 000 osób w ponad 20 krajach, na całym świecie. Więcej informacji o naszej firmie znajdzie Pan/Pani na naszej stronie: https://pl.draexlmaier.com/

Szukamy ludzi otwartych na nowe wyzwania, którzy z entuzjazmem podchodzą do wyznaczonych zadań.

 

Sprawdzimy Twoje dokumenty i przekażemy je odpowiednim działom.

Jak tylko otrzymamy odpowiedź, skontaktujemy się z Tobą.

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 

W razie pytań, proszę o kontakt.

 

 

Zespół rekrutacyjny DRÄXLMAIER Group
DWS Draexlmaier Wyposazenie Wnetrz Samochodowych Sp. z o.o
Ul.Spoldzielcza 45
58-500 Jelenia Gora
Kariera.JeleniaGora@draexlmaier.com
tel. 75 619 82 60

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

1. Informujemy, że z uwagi na wspólną politykę rekrutacji, prowadzoną przez niżej wymienione spółki należące do Grupy DRÄXLMAIER, współadministratorami danych osobowych zawartych w Twojej ofercie pracy i innych zebranych w toku procesu rekrutacji są:

 •  DWS DRÄXLMAIER Wyposażenie wnętrz samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Spółdzielcza 45, adres e-mail: ochronadanych@draexlmaier.com
 • DIP Dräxlmaier Engineering Polska Sp. z o.o. siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Spółdzielcza 45, ochronadanych@draexlmaier.com

Wszelkie pytania w zakresie przetwarzania Twoich danych oraz informacje na temat polityki współadministrowania możesz kierować na adres: ochronadanych@draexlmaier.com

2. Twoje dane osobowe co do zasady przetwarzamy w celu rozpatrzenia kandydatury i realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska. W przypadku, kiedy Twoja aplikacja nie stanowi odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, na podstawie Twojej zgody dane będziemy przetwarzać w celu realizacji procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające Twojemu doświadczeniu zawodowemu.

3. Podstawą przetwarzania Danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda. Podstawą przetwarzania Danych może być także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w zakresie obrony przed dochodzeniem ewentualnych roszczeń).

4. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji.

5. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), zapewniają bieżącą obsługę prawną, a także do innych spółek z Grupy DRÄXLMAIER. Twoje dane będą również przekazywane pomiędzy wskazanymi wcześniej współadministratorami.

6. Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a w przypadku kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, także przez uzasadniony okres trwania przyszłych rekrutacji, lecz nie dłużej niż 1 rok od złożenia aplikacji przez kandydata.

7. Twoje Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności w związku z realizacją wewnętrznych celów administracyjnych współadministratorów i Grupy DRÄXLMAIER. W takich przypadkach, współadministratorzy zapewniają ochronę Danych w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń Danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy kontaktując się ze współadministratorami.

8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

9. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Współadministrowanie Danymi Osobowymi (rekrutacja)

 

1. Współadministratorzy:

 1. DWS;
 2. DIP.

2. Dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: kandydaci do pracy.

3. Zakres danych osobowych obejmuje:  

 1. dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane teleadresowe, w szczególności nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
 3. dane dotyczące wykształcenia, umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, stażu pracy;
 4. dane dotyczące uprawień, np. uprawienia do prowadzenia pojazdów;
 5. inne informacje samodzielnie przekazane przez kandydatów, np. wizerunek.

4.Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeby przyszłych rekrutacji, jak również w celu prowadzenia wewnętrznej bazy kandydatów do pracy w DRÄXLMAIER.
5. Działania Współadministratorów: 

Każdy ze Współadministratorów przetwarza dane osobowe w szczególności poprzez: wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przenoszenie, zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, usuwanie, ograniczanie, modyfikowanie – w trakcie wykonywania następujących zadań związanych z celem przetwarzania: 

 1. DWS:
 • weryfikacja kandydatur i realizacja procesów rekrutacyjnych w polskich spółkach DRÄXLMAIER;
 • nadzór i zapewnienie obsługi informatycznej bazy kandydatów.

 

 1. DIP:
 • weryfikacja kandydatur i realizacja procesów rekrutacyjnych w polskich spółkach DRÄXLMAIER;

 6.Punkt kontaktowy

 W razie pytań dotyczących przetwarzania danych lub w zakresie realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt ze Spółką  DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 45, pod ww. adresem lub adresem e-mail: ochronadanych@draexlmaier.com

 

Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia Państwu prawa dostępu do danych, w tym żądania wydania ich kopii, realizacji prawa do ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawa do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, w tym przesłania ich innemu administratorowi, jak również realizacji prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu.

 

Jesteśmy DRÄXLMAIER

Produkty z CHARAKTEREM

DRÄXLMAIER Gliwice

Sportowy CHARACTER