Hệ thống điện hiện đại và nội thất xe độc ​​quyền: Nói đến DRAEXLMAIER là nói đến sử cải tiến ngành ô tô - là nói đến sản phẩm nâng cao trải nghiệm lái xe cho người sử dụng. Mỗi ngày, khoảng 75.000 nhân viên trên khắp thế giới hợp tác để đóng góp kiến ​​thức, kỹ năng và niềm đam mê ô tô cho mục tiêu này. Ở góc độ cá nhân riêng lẻ, họ chịu  trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp ý kiến ​​vào thành công chung. Cá nhân riêng lẻ như bạn!

Executive Assistant

Số yêu cầu tuyển:  118363
Địa điểm: 

Tam Ky, VN, 560000

Loại công việc:  Toàn thời gian
 • Communicate with internal and external areas as part of the task
 • Take care of internal and external customers and visitors
 • Administer resources/equipment (e.g. meeting rooms, supplies, etc.)
 • Order basic supplies (e.g. spare parts, office supplies, etc.) according to company guidelines
 • Perform and settle organizational tasks (e.g. arrange events, organize travels, etc.) according to company guidelines
 • Prepare and maintain simple documents (e.g. presentations, lists, documentations, instructions, etc.) according to guidelines; in a common foreign language (e.g. English, French, etc.) as requested
 • Compile documents (e.g. for meetings, etc.) and check them (e.g. for completeness, classification, etc.) according to guidelines
 • Create simple evaluations, statistics and reports according to clear guidelines; in a common foreign language (e.g. English, French, etc.) as requested
 • Plan, arrange, prepare, track and follow up on appointments (e.g. meetings, etc.)
 • Carry out administrative tasks according to guidelines (e.g. preparing requests/BANFs, handling vacation administration, organizing files, archiving documents, answering and forwarding calls and mail, etc.)

 

WHAT WE CAN OFFER:

 • Shuttle buses provided from Danang City, Quang Ngai and Hoi An
 • Health insurance and social insurance are fully paid according to the Labor Law
 • Competitive salary and career path developing opportunities
 • Premium healthcare package, Team building, Health check are provided yearly
 • Attractive Training Programs & Exciting team activities