ระบบลากสายไฟที่ทันสมัยและการตกแต่งภายในรถยนต์แบบพิเศษ: ชื่อ DRÄXLMAIER ย่อมาจากนวัตกรรมยานยนต์ – ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ทุกๆ วัน พนักงานประมาณ 75,000 คนทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อมอบความรู้ ทักษะ และความหลงใหลในยานยนต์ของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ บุคคลที่ต้องการรับผิดชอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนแนวคิดของตนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คนอย่างคุณ!

Head of Purchasing

รหัสคำขอ:  114125
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

Rayong, TH, 21140

ประเภทการทำงาน:  เต็มเวลา
ประเภทสัญญา:  ไม่ จำกัด

เพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของ แผนก Purchasing สำหรับการปฏิบัติงานที่โรงงานในพื้นที่ จังหวัดระยอง ประเทศไทย เรากำลังมองหาผู้ที่จะมาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง Head of Purchasing ผู้ที่สามารถเผชิญกับความท้าทายในตลาดโลก ด้วยความเปิดกว้าง ยืดหยุ่น และกระตือรือร้น รีบใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา !

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารการจัดหาวัตถุดิบที่มีความเหมาะสม ให้กับโรงงานในประเทศไทยและดูแลประสิทธิภาพอัตราส่วนของการจัดหาภายในประเทศ
 • กำหนดและประสานงานกับซัพพลายเออร์ในประเทศไทย เพื่อที่จะดูแลอุปสงค์ระดับโลกและระดับภูมิภาคของ Draexlmaier Group 
 • ควบคุมดูแลงบประมาณภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงสร้างและพัฒนาทีมจัดซื้อในประเทศไทย
 • ดูแลและตรวจสอบให้มั่นใจว่าการทำงานของแผนกจัดซื้อ มีความสอดคล้องกับกระบวนการมาตรฐานของ Draexlmaier ทั่วโลก
 • ดูแลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบและบริการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างและพัฒนาแผนกลยุทธ์ในระดับแผนก/หน่วยงานและระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบระยะเวลาสั้น - ระยะกลาง

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกลยุทธ์การจัดซื้อกับบริษัทนานาชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆ
 • ชำนาญการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office และ SAP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งในด้านการพูดและการเขียน
 • มีความชำนาญในการเจรจาต่อรอง มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ 

 

สวัสดิการ

 • รถรับ - ส่ง
 • ค่าอาหารกลางวัน / ค่าเช่าบ้าน
 • ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี และอื่นๆDTS Dräxlmaier Automotive Systems (Thailand) Co. Ltd. 
7/418 Moo 6, Amata City Industrial Estate Tambon Mabyangporn 
21140 
Rayong 
โทร: +66 38 627661 
อีเมล: PIYATHAT.KHORTBUNDHIT@DRAEXLMAIER.COM