ระบบลากสายไฟที่ทันสมัยและการตกแต่งภายในรถยนต์แบบพิเศษ: ชื่อ DRÄXLMAIER ย่อมาจากนวัตกรรมยานยนต์ – ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ทุกๆ วัน พนักงานประมาณ 75,000 คนทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อมอบความรู้ ทักษะ และความหลงใหลในยานยนต์ของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ บุคคลที่ต้องการรับผิดชอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนแนวคิดของตนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คนอย่างคุณ!

Customs Specialist

รหัสคำขอ:  114092
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

Rayong, TH, 21140

ประเภทการทำงาน:  เต็มเวลา
ประเภทสัญญา:  ไม่ จำกัด

เพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของ แผนก Customs สำหรับการปฏิบัติงานที่โรงงานในพื้นที่ จังหวัดระยอง ประเทศไทย เรากำลังมองหาผู้ที่จะมาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง Customs Supervisor ผู้ที่สามารถเผชิญกับความท้าทายในตลาดโลก ด้วยความเปิดกว้าง ยืดหยุ่น และกระตือรือร้น รีบใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา !

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ (ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ระเบียบการทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น)
 • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร (ยกตัวอย่างเช่น การเจรจากับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท) เพื่อร่วมมือกับส่วนงานต่างๆในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
 • ดูแลกระบวนการไหลของโลจิสติกส์และวัตถุดิบการผลิตผ่านห่วงโซ่อุปทานภายใต้ข้อกำหนดทางด้านพิธีการศุลกากรต่างๆ
 • คัดเลือกผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรต่างๆ (เช่น ตัวแทนดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร เป็นต้น) รวมถึงการออกหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • จำแนกประเภทของวัตถุดิบการผลิต เพื่อยื่นภาษีศุลกากร (การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร) และยื่น Binding-Tariff-Information (BTI)
 • รับหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานคอยให้ข้อมูลและให้คำแนะนำ (ยกตัวอย่างเช่น ติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ เป็นต้น)

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน BOI งานนำเข้า - ส่งออก และงานอืนๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ้งเน้นเป้าหมายและลูกค้า และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้

 

สวัสดิการ

 • รถรับ - ส่ง
 • ค่าอาหารกลางวัน / ค่าเช่าบ้าน
 • ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี และอื่นๆDTS Dräxlmaier Automotive Systems (Thailand) Co. Ltd. 
7/418 Moo 6, Amata City Industrial Estate Tambon Mabyangporn 
21140 
Rayong 
โทร: +66 38 627661 
อีเมล: PIYATHAT.KHORTBUNDHIT@DRAEXLMAIER.COM