Hệ thống điện hiện đại và nội thất xe độc ​​quyền: Nói đến DRAEXLMAIER là nói đến sử cải tiến ngành ô tô - là nói đến sản phẩm nâng cao trải nghiệm lái xe cho người sử dụng. Mỗi ngày, khoảng 75.000 nhân viên trên khắp thế giới hợp tác để đóng góp kiến ​​thức, kỹ năng và niềm đam mê ô tô cho mục tiêu này. Ở góc độ cá nhân riêng lẻ, họ chịu  trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp ý kiến ​​vào thành công chung. Cá nhân riêng lẻ như bạn!

Quality Receiving Inspector

Số yêu cầu tuyển:  114216
Địa điểm: 

Quang Nam, VN, 560000

Loại công việc:  Toàn thời gian

Principle activities
• Check the interaction of individual components and component groups to assure functionality
• View test plans and drawing documentation
• Work with relevant department in DRX group to request information related to inspection topic.
• Label defective component groups/equipment and pass it on with a description of the defect
• Train/instruct other associates
• Conduct complex tests using measurement equipment/programmed units and specific gauges on parts from
several series/processes, according to guidelines
• Document test/measurement results in the CAQ system and summarize data/determine statistical values
• Escalate/pass on results
• Sort out defective parts, taking into account DRX-specific requirements
• Determine and forward defects
• Cooperate in finding the cause and solution for problem cases

 

Alternative
Activities from Quality Control HRL 8 as well as (within area of responsibility):
• Technical orientation/training of associates
• Coordinate associates (e.g. personnel scheduling, etc.) und machine usage