Hệ thống điện hiện đại và nội thất xe độc ​​quyền: Nói đến DRAEXLMAIER là nói đến sử cải tiến ngành ô tô - là nói đến sản phẩm nâng cao trải nghiệm lái xe cho người sử dụng. Mỗi ngày, khoảng 75.000 nhân viên trên khắp thế giới hợp tác để đóng góp kiến ​​thức, kỹ năng và niềm đam mê ô tô cho mục tiêu này. Ở góc độ cá nhân riêng lẻ, họ chịu  trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp ý kiến ​​vào thành công chung. Cá nhân riêng lẻ như bạn!

Quality Complaint Management & Customer

Số yêu cầu tuyển:  111781
Địa điểm: 

Quang Nam, VN, 560000

Loại công việc:  Toàn thời gian

Jobs at Dräxlmaier

Hệ thống điện hiện đại và nội thất xe độc ​​quyền: Nói đến DRAEXLMAIER là nói đến sử cải tiến ngành ô tô - là nói đến sản phẩm nâng cao trải nghiệm lái xe cho người sử dụng. Mỗi ngày, khoảng 75.000 nhân viên trên khắp thế giới hợp tác để đóng góp kiến ​​thức, kỹ năng và niềm đam mê ô tô cho mục tiêu này. Ở góc độ cá nhân riêng lẻ, họ chịu trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp ý kiến ​​vào thành công chung. Cá nhân riêng lẻ như bạn!

 

Quality Complaint Management & Customer 

Số yêu cầu tuyển: 111781  
Địa điểm: Quang Nam 

Loại công việc: Toàn thời gian

 

 

 • Responsible handling of internal defects & external complaints for all customers
 • Lead the 8D investigation team consists of multi-disciplinary department.
 • Create the 8D report to be submitted to customer within the targeted date.
 • Communicate with other department regarding external/internal Quality issue.
 • Support other departments in problem analysis and corrective actions.
 • Elaborate action plans together with other departments
 • Ensure the actions from the 8D are implemented accordingly and effective.
 • Register all Complaints in the Complaint Management module (QSYS) and close accordingly.
 • Ensure weekly Reporting for Management is correct and on-time.
 • Monitoring internal/external PPM/targets and ensure that targets are met.
 • Ensure technical changes are implemented according to the customer product specification
 • Ensure the correctness of the process in Plant are according to released process.
 • Ensure cleanness and tidiness in assigned quality areas.

 

 

WHAT WE CAN OFFER:

 • Shuttle buses provided from Danang City, Quang Ngai and Hoi An
 • Health insurance and social insurance are fully paid according to the Labor Law
 • Competitive salary and career path developing opportunities
 • Premium healthcare package, Team building, Health check are provided yearly
 • Attractive Training Programs & Exciting team activitiesĐịa chỉ nhận hồ sơ:
DAV Draexlmaier Automotive Vietnam Co. Ltd.
Tam Thang Industrial Zone Lot D1, Quang Nam,   
Hoặc
Email: recruiting.vn@draexlmaier.com