Hệ thống điện hiện đại và nội thất xe độc ​​quyền: Nói đến DRAEXLMAIER là nói đến sử cải tiến ngành ô tô - là nói đến sản phẩm nâng cao trải nghiệm lái xe cho người sử dụng. Mỗi ngày, khoảng 75.000 nhân viên trên khắp thế giới hợp tác để đóng góp kiến ​​thức, kỹ năng và niềm đam mê ô tô cho mục tiêu này. Ở góc độ cá nhân riêng lẻ, họ chịu  trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp ý kiến ​​vào thành công chung. Cá nhân riêng lẻ như bạn!

Logistics control material planner

Số yêu cầu tuyển:  114032
Địa điểm: 

Quang Nam, VN, 560000

Loại công việc:  Toàn thời gian
 • Control and coordinate internal DRX production and schedule the transports according pack months
 •  Monitor indicators according to guidelines, and report any deviations
 •  Checks and maintains the appropriate stock level in relation to the production plan and the existing stock in location   and transports
 • Contributes to maintaining an optimal volume of raw material stock in the production plant by signaling any system / process anomalies.
 • Uses internal tools (CMH, PKT, DV, HOST, TISS, BPM, etc.) to ensure the smooth running of the business.
 • Ensures the smoothing of the control orders in the system.
 • Establishes the level of stocks and the necessary production in order to plan transports.
 • Reacts in case of problems in production plant and initiates actions that will allow the continuation of production and deliveries.
 • Directly responsible for ordering raw materials from assigned suppliers and notifies the supplier in writing for direct   transport and cost collection (3 levels of supplier information) in case of backlog .
 • Processes information from suppliers: confirms / denies deliveries, capacity issues, modifies the packaging unit, requests technical modifications, etc., ensuring compliance with the terms of the production plan and delivery to the customer.
 • Ensures the flow of information to the production plant, assigned suppliers and other departments
 • Handle launches and phase-outs.
 • Handle excess inventory
 • Participate in meetings for logistic topics.
 • Issue reports and situations  based on assigned responsabilities
 • Perform other provision given by hierarchical superiors in the implementation of short-term strategies of the company, within the limits of compliance with the legal basis .
 • Control and coordinate internal DRX production and schedule the transports according pack months
 • Monitor indicators according to guidelines, and report any deviations
 • Checks and maintains the appropriate stock level in relation to the production plan and the existing stock in location   and transports
 • Contributes to maintaining an optimal volume of raw material stock in the production plant by signaling any system / process anomalies.
 • Uses internal tools (CMH, PKT, DV, HOST, TISS, BPM, etc.) to ensure the smooth running of the business.
 • Ensures the smoothing of the control orders in the system.
 • Establishes the level of stocks and the necessary production in order to plan transports.
 • Reacts in case of problems in production plant and initiates actions that will allow the continuation of production and deliveries.
 • Directly responsible for ordering raw materials from assigned suppliers and notifies the supplier in writing for direct   transport and cost collection (3 levels of supplier information) in case of backlog .
 • Processes information from suppliers: confirms / denies deliveries, capacity issues, modifies the packaging unit, requests technical modifications, etc., ensuring compliance with the terms of the production plan and delivery to the customer.
 • Ensures the flow of information to the production plant, assigned suppliers and other departments
 • Handle launches and phase-outs.
 • Handle excess inventory
 • Participate in meetings for logistic topics.
 • Issue reports and situations  based on assigned responsabilities
 • Perform other provision given by hierarchical superiors in the implementation of short-term strategies of the company, within the limits of compliance with the legal basis.