Hệ thống điện hiện đại và nội thất xe độc ​​quyền: Nói đến DRAEXLMAIER là nói đến sử cải tiến ngành ô tô - là nói đến sản phẩm nâng cao trải nghiệm lái xe cho người sử dụng. Mỗi ngày, khoảng 75.000 nhân viên trên khắp thế giới hợp tác để đóng góp kiến ​​thức, kỹ năng và niềm đam mê ô tô cho mục tiêu này. Ở góc độ cá nhân riêng lẻ, họ chịu  trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp ý kiến ​​vào thành công chung. Cá nhân riêng lẻ như bạn!

Head of Training Deparment

Số yêu cầu tuyển:  110386
Địa điểm: 

Quang Nam, VN, 560000

Loại công việc:  Toàn thời gian
  • Participate in testing and evaluating new concepts
  • Participate in setting up training requirements
  • Assist users in solving problems and on issues within the scope of providing subsequent training support
  • Provide technical orientation/training to associates (e.g. personnel scheduling, etc.)
  • Coordinate trainers (intern/extern)
  • Optimize training courses
  • Assess training courses and prepare reports (e.g. effective/ ineffective trainings, etc.) and follow up success of trainings (e.g. assess trainings and prepare reports, etc.)
  • Compile and update material for trainings in the native language and in English
  • Design, arrange, conduct and document training courses