Hệ thống điện hiện đại và nội thất xe độc ​​quyền: Nói đến DRAEXLMAIER là nói đến sử cải tiến ngành ô tô - là nói đến sản phẩm nâng cao trải nghiệm lái xe cho người sử dụng. Mỗi ngày, khoảng 75.000 nhân viên trên khắp thế giới hợp tác để đóng góp kiến ​​thức, kỹ năng và niềm đam mê ô tô cho mục tiêu này. Ở góc độ cá nhân riêng lẻ, họ chịu  trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp ý kiến ​​vào thành công chung. Cá nhân riêng lẻ như bạn!

Company Nurse

Số yêu cầu tuyển:  113992
Địa điểm: 

Quang Nam, VN, 560000

Loại công việc:  Toàn thời gian
 • Perform emergency medical care in case of illnesses or accidents on the premises
 • Perform medical/ caring measures (e.g. apply bandages, prepare and inject syringes, take blood for laboratory tests, etc.)
 • Create occupational health reports (e.g. accident reports, treatment protocols for patient records, etc.)
 • Assign appointments and welcome patients
 • Assist physicians in the investigation, treatment, care and advice to patients
 • Inform patients about the possibilities of prevention and aftercare
 • Perform basic pre- and after-care checkups
 • Maintain employees health profiles
 • Supervise the hygiene in workplace
 • And other as supervisor assignment
 • Maintain medical instruments